Elna Wahlgren Lundqvist

Skut genomysning: Genomlysningen visar att resorna inom Svenska kyrkan i utlandet har skötts på ett bra sätt, de har haft ett tydligt syfte och genomförts på ett måttfullt sätt.
Advokatbyrå Mannheimer Swartling har inget att anmärka på mot Elna Wahlgren Lundqvist, regionchef på SKUT.
Jätteskönt att bli rentvådd (KT 6 OKTOBER 2016)
Kalla bad och varma hjärtan